موضوع دانلود : پرسشنامه مزیت رقابتی (1390) – سایر رشته های علوم انسانی

پرسشنامه مزیت رقابتی (1390) پرسشنامه مزیت رقابتی توسط حسینی (1390) تدوین شده است. 17 سوال در طیف لیکرت 5 درجه ای دارد و به صورت PDF ارائه شده است. 5 عامل (خرده مقیاس) مزیت مشهود، پایدار، پویا، متجانس و مرکب را می سنجد. روایی و پایایی دارد و منبع آن معرفی شده است…. جزئیات بیشتر …

موضوع دانلود : كاربرد منطق فازي در تحلیل گزاره های دینی – سایر رشته های علوم انسانی

كاربرد منطق فازي در تحلیل گزاره های دینی نام پروژه : كاربرد منطق فازي در تحلیل گزاره های دینی توضیحات :   گزاره‌هاي دين، در موضوعات مختلف، تعابير و توصيفات متنوعي را ارائه داده است. دست‌يابي به نگرش دين يا قانون و فرهنگ دين در يك موضوع، نيازمند جمع‌بندي و تدوين نهاييِ مجموعه گزاره‌هايي است …

موضوع دانلود : معنویت در خانواده – سایر رشته های علوم انسانی

معنویت در خانواده نام پروژه : معنویت در خانوادهتوضیحات : تحقیقی جامع و کامل از معنویت در خانواده از دیدگاه اسلام – کاملا آماده برای ارائه فرمت : ورد تعداد صفحات : 45نحوه دسترسی : دریافت لینک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنین ارسال آن به ایمیل شما دوست عزیز تصاویر واقعی محصول : … جزئیات …

موضوع دانلود : نامه امام علی به مالک اشتر – سایر رشته های علوم انسانی

نامه امام علی به مالک اشتر نام پروژه : نامه امام علی به مالک اشترتوضیحات : تحقیق جامع و اصلی ترین نسخه نامه امام علی به مالک اشتر فرمت : وردتعداد صفحات : 23نحوه دسترسی : دریافت لینک دانلود بلافاصله پس از پرداخت و همچنین ارسال آن به ایمیل شما دوست عزیز تصاویر واقعی محصول : …

موضوع دانلود : پرسشنامه نگرش به مد (1390) – سایر رشته های علوم انسانی

پرسشنامه نگرش به مد (1390) پرسشنامه نگرش به مد (1390) توسط صفاری نیا و همکاران تدوین و هنجاریابی شده است. به صورت PDF می باشد. دارای 22 سوال در طیف لیکرت 5 درجه ای است. روایی و پایایی دارد و شیوه نمره گذاری آن نیز بیان شده است…. جزئیات بیشتر / دانلود مشخصات فایل دانلودی: …

موضوع دانلود : پرسشنامه برند موثر (1392) – سایر رشته های علوم انسانی

پرسشنامه برند موثر (1392) پرسشنامه برند موثر (1392) محقق ساخته می باشد و به صورت WORD ارائه شده است. دارای 18 سوال در طیف لیکرت 5 درجه ای می باشد و روایی و پایایی آن نیز بیان شده است…. جزئیات بیشتر / دانلود مشخصات فایل دانلودی: عنوان: پرسشنامه برند موثر (1392) دسته بندی فایل : سایر رشته های …

موضوع دانلود : پرسشنامه خشم صفت- حالت اسپیلبرگر (STAXI-2) – سایر رشته های علوم انسانی

پرسشنامه خشم صفت- حالت اسپیلبرگر (STAXI-2) پرسشنامه خشم صفت- حالت اسپیلبرگر (STAXI-2) دارای 57 سوال در طیف لیکرت 4 درجه ای است. دارای 6 مولفه و 5 خرده مقیاس است. به صورت PDF ارائه شده است. شیوه نمره گذاری، روایی و پایایی و معرفی منابع آن نیز ذکر شده است…. جزئیات بیشتر / دانلود مشخصات …

موضوع دانلود : تفسیر آزمون آدمک گودیناف – سایر رشته های علوم انسانی

تفسیر آزمون آدمک گودیناف تفسیر آزمون آدمک گودیناف به صورت pdf ارائه شده است. دارای 67 صفحه می باشد و آزمون آدمک گودیناف را با صورت کامل تفسیر نموده است و نحوه امتیاز دهی و تفسیر تصاویری که آزمون دهنده طراحی می کند را به صورت کامل توضیح داده است…. جزئیات بیشتر / دانلود مشخصات …

موضوع دانلود : آزمون آدمک گودیناف – سایر رشته های علوم انسانی

آزمون آدمک گودیناف آزمون آدمک گودیناف یکی از آسانترین، عملی ترین و جهانی ترین آزمون های تصویری است. این فایل به صورت PDF تدوین شده و هدف، دستور اجرا، روش نمره گذاری، روش محاسبه، جدول نمرات خام به سن عقلی و  طبقه بندی افراد از لحاظ هوش را در بر می گیرد. توجه شود تفسیر …

موضوع دانلود : پرسشنامه گذشت (FQ) انرایت و همکاران (1994) – سایر رشته های علوم انسانی

پرسشنامه گذشت (FQ) انرایت و همکاران (1994) پرسشنامه گذشت (FQ) انرایت و همکاران (1994) توسط صفاری نیا و مفاخری (1390) هنجاریابی شده و به صورت PDF ارائه شده است. دارای 20 سوال و 4 بعد (خرده مقیاس) بعد عاطفی، شناختی، رفتاری و اعتقادی است. سوالات در طیف لیکرت 5 درجه ای می باشند. روایی و …