موضوع دانلود : نمونه سوال زبان تخصصی مدیریت دولتی کارشناسی ارشد پیام نور (کتاب زبان تخصصی شهربانو ثمربخش تهرانی و فیضی) – دانلود ,رایگان ,نمونه ,سوال ,سوالات ,تست ,کتاب ,درس ,زبان ,تخصصی ,شهربانو ,ثمربخش تهرانی ,طاهره فیضی ,مدیریت ,دولتی ,کارشناسی ,ارشد ,پیام نور ,

عنوان: نمونه سوال زبان تخصصی مدیریت دولتی کارشناسی ارشد پیام نور (کتاب زبان تخصصی شهربانو ثمربخش تهرانی و فیضی)

دسته بندی: علوم انسانی

نشان شده با : دانلود ,رایگان ,نمونه ,سوال ,سوالات ,تست ,کتاب ,درس ,زبان ,تخصصی ,شهربانو ,ثمربخش تهرانی ,طاهره فیضی ,مدیریت ,دولتی ,کارشناسی ,ارشد ,پیام نور ,


نمونه سوال ترم زبان تخصصی مدیریت دولتی ارشد پیام نور (کتاب زبان تخصصی شهربانو ثمربخش تهرانی و فیضی) در این پست نمونه سوال زبان تخصصی  نیمسال اول 96-97 مربوط به کارشناسی ارشد مدیریت  پیام نور، رشته های درسی مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی  ،مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی ،مدیریت دولتی گرایش تحول،مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمانهای دولتی ،مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی،مدیریت دولتی گرایش خط و مشی  گزاری عمومی ،مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و و روستایی،مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی،مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی ،مدیریت دولتی تشکیلات و روشها ،مدیریت مالی دولتی،مدیریت دولتی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی،مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی 1218760 را قرار دادیم .فعلا پاسخ نمونه سوال ارایه نشده است به محض ارایه درون سایت قرار خواهد گرفت . …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

موضوع دانلود : نمونه سوالات حکومت الکترونیک امورزش محور بر اساس کتابهای (مدیریت ایران کشور داری الکترونیک پور عزت و دولت الکترونیک معمار زاده طهران ) – دانلود , نمونه , سوال , سوالات , کتاب , درس , حکومت , الکتونیک , اموزش , محور , کارشناسی , ارشد , مدیریت , پیام نور , ایران , کشورداری الکترونیک , پور عز

عنوان: نمونه سوالات حکومت الکترونیک امورزش محور بر اساس کتابهای (مدیریت ایران کشور داری الکترونیک پور عزت و دولت الکترونیک معمار زاده طهران )

دسته بندی: علوم انسانی

نشان شده با : دانلود , نمونه , سوال , سوالات , کتاب , درس , حکومت , الکتونیک , اموزش , محور , کارشناسی , ارشد , مدیریت , پیام نور , ایران , کشورداری الکترونیک , پور عز


نمونه سوالات ترم درس حکومت الکترونیک اموزش محور کارشناسی ارشد مدیریت پیام نوربر اساس کتابهای (مدیریت ایران کشور داری الکترونیک پور عزت و دولت الکترونیک معمار زاده طهران ) در این پست نمونه سوالات درس حکومت الکترونیک کارشناسی ارشد مدیریت پیام نور  را برای رشته های مدیریت دولتی گرایش مدیریت نیروی انسانی،مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی،مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی،مدیریت دولتی گرایش خط و مشی گزاری عمومی،مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی،مدیریت منابع انسانی ،مدیریت منابع انسانی اسلامی،مدیریت دولتی مدیریت ممنابع انسانی،مدیریت دولتی تشکیلات و روشها ،مدیریت دولتی-مدیریت تحول،مدیریت دولتی-مدیریت مالی دولتی،مدیریت دولتی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی1218573،مدیریت دولتی -مدیریت تحول،مدیریت دولتی گرایش طراحی های سازمانهای دولتی 1218602 را قرار دادیم 1-نمونه سوال نیمسال  اول 96و97 2-نمونه سوال نیمسال  دوم 95-96 3-نمون سوال نیمسال اخیر …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

موضوع دانلود : نمونه سوالات مینا کاری – نمونه, سوالات, مینا کاری, تزیینی, نقش اسلیمی , نقوش , نقوش ختایی, نقوش گیاهی, هندسی

عنوان: نمونه سوالات مینا کاری

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : نمونه, سوالات, مینا کاری, تزیینی, نقش اسلیمی , نقوش , نقوش ختایی, نقوش گیاهی, هندسی


  این مجموعه شامل  120 سوال 4 گزینه ای به همراه پاسخ صحیح است. این فایل با فرمت ورد ارائه شده و در 13 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

موضوع دانلود : نمونه سوالات مینا کاری – نمونه, سوالات, مینا کاری, تزیینی, نقش اسلیمی , نقوش , نقوش ختایی, نقوش گیاهی, هندسی

عنوان: نمونه سوالات مینا کاری

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : نمونه, سوالات, مینا کاری, تزیینی, نقش اسلیمی , نقوش , نقوش ختایی, نقوش گیاهی, هندسی


  این مجموعه شامل  120 سوال 4 گزینه ای به همراه پاسخ صحیح است. این فایل با فرمت ورد ارائه شده و در 13 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

موضوع دانلود : نمونه سوالات مینا کاری – نمونه, سوالات, مینا کاری, تزیینی, نقش اسلیمی , نقوش , نقوش ختایی, نقوش گیاهی, هندسی

عنوان: نمونه سوالات مینا کاری

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : نمونه, سوالات, مینا کاری, تزیینی, نقش اسلیمی , نقوش , نقوش ختایی, نقوش گیاهی, هندسی


    این مجموعه شامل  120 سوال 4 گزینه ای به همراه پاسخ صحیح است. این فایل با فرمت ورد ارائه شده و در 13 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است   …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

موضوع دانلود : نمونه سوالات مینا کاری – نمونه, سوالات, مینا کاری, تزیینی, نقش اسلیمی , نقوش , نقوش ختایی, نقوش گیاهی, هندسی

عنوان: نمونه سوالات مینا کاری

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : نمونه, سوالات, مینا کاری, تزیینی, نقش اسلیمی , نقوش , نقوش ختایی, نقوش گیاهی, هندسی


  این مجموعه شامل  120 سوال 4 گزینه ای به همراه پاسخ صحیح است. این فایل با فرمت ورد ارائه شده و در 13 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

موضوع دانلود : نمونه سوالات مینا کاری – نمونه, سوالات, مینا کاری, تزیینی, نقش اسلیمی , نقوش , نقوش ختایی, نقوش گیاهی, هندسی

عنوان: نمونه سوالات مینا کاری

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : نمونه, سوالات, مینا کاری, تزیینی, نقش اسلیمی , نقوش , نقوش ختایی, نقوش گیاهی, هندسی


      این مجموعه شامل  120 سوال 4 گزینه ای به همراه پاسخ صحیح است. این فایل با فرمت ورد ارائه شده و در 13 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است     …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

موضوع دانلود : نمونه سوالات مینا کاری – نمونه, سوالات, مینا کاری, تزیینی, نقش اسلیمی , نقوش , نقوش ختایی, نقوش گیاهی, هندسی

عنوان: نمونه سوالات مینا کاری

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : نمونه, سوالات, مینا کاری, تزیینی, نقش اسلیمی , نقوش , نقوش ختایی, نقوش گیاهی, هندسی


  این مجموعه شامل  120 سوال 4 گزینه ای به همراه پاسخ صحیح است. این فایل با فرمت ورد ارائه شده و در 13 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است   …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

موضوع دانلود : نمونه سوالات مینا کاری – نمونه, سوالات, مینا کاری, تزیینی, نقش اسلیمی , نقوش , نقوش ختایی, نقوش گیاهی, هندسی

عنوان: نمونه سوالات مینا کاری

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : نمونه, سوالات, مینا کاری, تزیینی, نقش اسلیمی , نقوش , نقوش ختایی, نقوش گیاهی, هندسی


    این مجموعه شامل  120 سوال 4 گزینه ای به همراه پاسخ صحیح است. این فایل با فرمت ورد ارائه شده و در 13 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.

 

موضوع دانلود : پی دی اف نمونه سوالات پایانی ریاضی هشتم با پاسخ – نمونه, سوالات,ریاضی هشتم

عنوان: پی دی اف نمونه سوالات پایانی ریاضی هشتم با پاسخ

دسته بندی: عمومی و آزاد

نشان شده با : نمونه, سوالات,ریاضی هشتم


فرمت فایل:(pdf)تعدادصفحات:8صفحه   دراین فایل نمونه سوالات ریاضی نوبت دوم پایه هشتم  همراه با پاسخ امده است. …

برای دانلود در کادر آبی رنگ کلیک نمایید و پس از انتقال به صفحه خرید اقدام به واریز وجه فایل نمایید.