مظفرالدین شاه

مظفرالدین شاه

این فایل در 18 صفحه قرار دارد 2 صفحه آن را در توضیحات قرار دادیم
فهرست مطالب
پيشگفتار
سلطنت مظفرالدین شاه
وامهای خارجی دولت مظفرالدین شاه
سفرهاي پرهزينه مظفرالدين شاه
مرورى بر عملكرد مظفرالدين شاه قاجار
منبع
 
مظفرالدين ‌شاه پنجمين پادشاه ايران
پيشگفتار
مظفرالدین ‌شاه پنجمین پادشاه ایران از دودمان قاجار بود.او پس از کشته شدن پدرش ناصرالدین شاه، و پس از نزدیک به پنجاه سال ولیعهد بودن، شاه شد و از تبریز به تهران آمد.
او نیز…

مظلومي به درازاي تاريخ و پهناي گيتي

مظلومي به درازاي تاريخ و پهناي گيتي

این فایل در 25 صفحه قرار دارد که 5 صفحه آن را در اختیار شما می دهیم
مظلومي به درازاي تاريخ و پهناي گيتي
انساني در ميان دو ديوار بلندِ تحجّر و تمدن كاذب.
محبوسي در اعماق دو زندان: ندان جاهليت و زندان بردگي مدرن
اسير دو كمند: كمند اوهام و خرافات و كمند تعمت و افتراءآت.
مقهور دو فرهنگ، فرهنگ جاهلي و فرهنگ كلمات فريبنده به نام آزادي و بعنوان علم و تمدن و تساوي حقوق.
و بالاخره فريادگري بدون فريادرس! و مجرمي بدون ارتكاب جرم،
مظلومي به ظلم مضاعف و…

معاهده تركمانچاي

معاهده تركمانچاي

این فایل در 13 صفحه قرار دارد که 3 صفحه آن را در اختیار شما قرار دادیم
معاهده تركمانچاي
هو الله
ديباچه عهدنامه ايران و روس
الحمدالله الوافي و الكافي بعد از انعقاد عهدنامه مباركه گلستان و مبادلات و معاملات دوستانه دولتين عليتين و ظهور آداب كمال مهرباني و يكجهتي حضرتين بهيٌتين به مقتضاي حركات آسماني برخي تجاوزات ناگهاني از جانب سر حد داران طرفين به ظهور رسيده كه موجب سنوح غوايل عظيمه شد و از آن جا كه مرآت ضماير پادشاهانه جانبين از غبار اين…

محمود دولت آبادی

محمود دولت آبادی

این فایل در 15 صفحه قرار دارد که 2 صفحه آن در توضیحات آمده است
محمود دولت آبادي در سال 1319 در روستاي « دولت آباد » سبزوار بدنيا آمد و دوران ابتدايي در روستاي خود به پايان برده ، سخت كوش بوده و به ياد مي آورد كه يك بار هم در سال سوم دبستان تشويق شده . سر چشمهي خلاقيت ذهن دولت آبادي در روزگار كودكي و نوجواني بر گمان شيفتگي او بر شنيدن حكايت و نقل ، داستان و داستان گويي است. او آغاز آشنايي جدي خود را با ادبيات معاصر با جنگ اصفهان و ديدن فيلم هاي…

معماری قاجار پهلوی

معماری قاجار پهلوی

این فایل در 23 صفحه قراردارد که 5 صفحه در اختیار شما قرار می دهیم
معماری قاجار پهلوی
معماری ايران از اواخر دوره قاجار و شروع دوره پهلوی دچار هرج و مرج و آشفتگی شد در اين دوران ما شاهد احداث همزمان ساختمانهايی هستيم كه هر كدام بيانگر يكی از مكاتب فكری دوره هايی مشخص از تاريخ ايران هستند :
كاخ مرمر به تقليد از معماری سنتی و عمارت شهربانی كل كشور به تقليد از تخت جمشيد و ساختمانهای بلديه ( شهرداری ) و پستخانه به شمال و جنوب ميدان امام ( سپه ) به…

مداخله بشر دوستانه و ملل متحد

مداخله بشر دوستانه و ملل متحد

این فایل در 30صفحه قرار دارد که 3 صفحه آن رادر توضیحات آمده است
چكيده :
منظور از مداخله بشر دوستانه[1] صرفاً دخالت هايي است كه درآنها از نيروي نظامي استفاده شده است ، يعني مداخله باتوسل به زور. بر اين اساس مداخله بشر دوستانه عبارت است از : دخالتي كه با استفاده از زور در جهت جلوگيري از نقض گسترده حقوق بشر انجام مي شود كه با تجاوز كه كاربرد نيروي مسلح بوسيله يك كشور عليه حاكميت ،تماميت ارضي يا اسقلال سياسي كشوري ديگر يا كاربرد آن از ديگرراه هاي…

مغول

مغول

این فایل در 20 صفحه قرار دارد که 4 صفحه ان را در اختیار شما قرار دادیم
فهرست
۱مغول و ایلخانان
۲تموچین فرمانروای بلامنازعه طوایف مغول
۳قتل فرستاده چنگیزبه دربار ایران و اجتناب ناپذیری جنگ
۴ورود نسل تازه مغولان به ایران به سرکردگی هلاکوخان
۵سقوط قلعه الموت و برچیده شدن اسماعیلیه
۶بازگشت هلاکوخان به مغولستان پس از فتح بغداد
۷تحلیل رفتن مغولان در فرهنگ اسلام
۸نابودی دستاوردهای مغولان به دست ابوسعید بهادرخان
۹پایان کار مغولان
۱۰توسعه…

مداخله نظامي آمريكا در گرانادا

مداخله نظامي آمريكا در گرانادا

این فایل در 43 صفحه قرار دارد که 6 صفحه در توضیحات آمده است
مداخله نظامي آمريكا در گرانادا
ملاحظات لجستيكي
براي دستيابي به اهداف اين عمليات، حوزه هاي بسيار متفاوتي از لجستيك بايد شناسايي و طرح ريزي مي دشند. يكي از نيازمندي ها نحوه محافظات از فرودگاه و شناسايي موارد مورد نياز براي اين كار بود. سوالاتي چون تعداد افراد موردنياز و نوع تجهيزات، مهمات و پشتيباني مطرح شدند.
نيازمندي اصلي ديگر تقسيم گيري بر سر نحوه استقرار محافظت و جستجوي كارآمد…

مفهوم شهود در فلسفه اسلامى

مفهوم شهود در فلسفه اسلامى

این فایل در 62 صفحه قرار دارد که 5  صفحه آن را در اختیار شما قرار دادیم
مفهوم شهود در فلسفه اسلامى
مقدمه
مفهوم «شهود» (1) را مى‏توان در زمينه‏هاى مختلف بررسى كرد. اين مفهوم، در فلسفه جايگاهى رفيع داشته و در تقسيمات اوليه وجود، مباحث علم و عالم و معلوم، شناخت‏شناسى و هستى‏شناسى توسط فلاسفه به مورد بحث گذاشته شده است. (2) همچنين، مفهوم «شهود» در عرفان و تصوف منزلتى بس ارجمند يافته و عرفا مباحثى ارزشمند در خصوص «شهود» و…

مداخله نظامي آمريكا در گرانادا

مداخله نظامي آمريكا در گرانادا

این فایل در 43 صفحه قرار دارد که 6 صفحه در توضیحات آمده است
مداخله نظامي آمريكا در گرانادا
ملاحظات لجستيكي
براي دستيابي به اهداف اين عمليات، حوزه هاي بسيار متفاوتي از لجستيك بايد شناسايي و طرح ريزي مي دشند. يكي از نيازمندي ها نحوه محافظات از فرودگاه و شناسايي موارد مورد نياز براي اين كار بود. سوالاتي چون تعداد افراد موردنياز و نوع تجهيزات، مهمات و پشتيباني مطرح شدند.
نيازمندي اصلي ديگر تقسيم گيري بر سر نحوه استقرار محافظت و جستجوي كارآمد…